Общинска избирателна комисия Ботевград


РЕШЕНИЕ
№ 214
Ботевград, 01.11.2015

ОТНОСНО: Сигнал вх.№30/01.11.2015г., 13.15 часа от СИК № 40, с.Радотина.

Общинска избирателна комисия Ботевград

 

Решение № 214

01.11.2015 г.

            Във връзка  със сигнал вх.№30/01.11.2015г., 13.15 часа от СИК № 40, с.Радотина, общ.Ботевград до ОИК Ботевград, досежно  деяние от страна на Йордан Йорданов изразяващо се в невярни изявленя изразени публично пред членовете на СИК в избирателната секция, опозоряващи и преписващи престъпления на кандидата за кмет на община Ботевград участващ в балотажа на 01.11.2015г. Иван Гавалюгов, с което създал смут сред членовете на секцията, които  не били гласували, ОИК Ботевград

 

РЕШИ:

 

Визираните в  жалбата  фактически и правни положения, дават основание да се приме,че жалбата следва да се изпрати по компетентност на Районна прокуратура Ботевград и на РУП Ботевград, ведно с приложен списък на членовете на СИК№40 с Радотина.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Петрова Колева                                          ЗА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Васков Николов                                      ЗА

СЕКРЕТАР:

Цветанка Данова Банкова                                      ЗА

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Петкова Симеонова-Димитрова               ЗА

 

Красимир Коцев Йотов                                          ЗА

 

Анета Кръстева Иванова                                        ЗА

 

Гълъбинка Цветанова Димитрова                         ЗА

 

Георги Василев Убенов                                          ЗА

 

Ева Петрова Нишева-Патева                                  ЗА

 

Зоя Николова Багелейска                                        ЗА

 

Георги Дачов Николов                                            ЗА

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Подпис: /                 /

Мария Петрова Колева

 

 

 

СЕКРЕТАР:              Подпис: /                 /

Цветанка Данова Банкова

 

Председател: Мария Петрова Колева

Секретар: Цветанка Данова Банкова

* Публикувано на 02.11.2015 в 09:54 часа

Календар

Решения

  • № 233 / 25.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на Борис Богданов Борисов - общински съветник от квотата на МК Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП) и на негово място ОИК Ботевград обявява следващия в кандидатската листа на МК ГДБОП Борислав Иванов Витков ЕГН **********.

  • № 230 / 09.11.2015

    относно: Определяне адрес за кореспонденция за след седмия ден на обявяване резултатите от изборите за следващите общи избори

  • № 229 / 09.11.2015

    относно: Определяне комисия за отваряне на касата

всички решения