25.10.2015

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ЗАСТЪПИЦИ

Приложение № 2

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2215 г.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БОТЕВГРАД

 

СПИСЪК

(за публикуване)

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2215 г.

 

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1.      Цветана Найденова Найденова

1/22.10.2015г.

2.      Иванка Ценкова Станчева

2/22.10.2015г.

3.      Александър Георгиев Григоров

3/22.10.2015г.

4.      Светла Цветкова Танковска

4/22.10.2015г.

5.      Николай Стоянов Танковски

5/22.10.2015г.

6.      Тодор Петков Катерински

6/22.10.2015г.

7.      Мария Георгиева Минковска

7/22.10.2015г.

8.      Генка Коцева Стоянова

8/22.10.2015г.

9.      Валентина Кирилова Иванова

9/22.10.2015г.

10.  Коцо Манчев Коцов

10/22.10.2015г.

11.  Александър Иванов Тодоров

11/22.10.2015г.

12.  Михаил Петков Димитров

12/22.10.2015г.

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПП ГЕРБ

1.      Цветан Цветозаров Цолов

1/20.10.2015г.

2.      Филип Нинов Филопов

2/20.10.2015г.

3.      Мария Георгиева Павлова-Борисова

3/20.10.2015г.

4.      Румяна Василева Георгиева

4/20.10.2015г.

5.      Лидия Илиева Рашкова

5/20.10.2015г.

6.      Васил Цветанов Василев

6/20.10.2015г.

7.      Цветинка Иванова Лекова-Василева

7/20.10.2015г.

8.      Павел Тошков Алексиев

8/20.10.2015г.

9.      Цвета Цанкова Цанова

9/20.10.2015г.

10.  Веселин Веселинов Василев

10/20.10.2015г.

11.  Цветелин Митков Димитров

11/20.10.2015г.

12.  Наталия Иванова Христова

12/20.10.2015г.

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соня Минчева Христова

1/21.10.2015г.

2. Цветана Димитрова Ташева

2/21.10.2015г.

3. Лиляна Ангелова Вълчева

3/21.10.2015г.

4. Николинка Георгиева Нинова

4/21.10.2015г.

5. Димитринка Николова Нинова

5/21.10.2015г.

6. Стефка Иванова Иванова

6/21.10.2015г.

7. Радка Христова Локанова

7/21.10.2015г.

8. Христо Иванов Христов

8/21.10.2015г.

9. Вергиния Христова Стоянова

9/21.10.2015г.

10. Виолета Цанова Николова

10/21.10.2015г.

11. Дамянка Христова Илиева

11/21.10.2015г.

12. Цветослава Василева Ботева

12/21.10.2015г.

13. Милчо Николов Илчев

13/21.10.2015г.

14. Георги Василев Георгиев

14/21.10.2015г.

15. Николай Теменугов Николов

15/21.10.2015г.

16. Петър Василев Маринов

16/21.10.2015г.

17. Димитрина Върбанова Вълчева

17/21.10.2015г.

18. Марийка Недева Иванова-Анчова

18/21.10.2015г.

19. Павлинка Лазарова Петкова

19/21.10.2015г.

20. Катя Миткова Иванова

20/21.10.2015г.

21. Нели Тодорова Дакова

21/21.10.2015г.

22. Катя Петрова Каменова

22/21.10.2015г.

23. Данаил Миков Дачев

23/21.10.2015г.

24. Румяна Петкова Томова

24/21.10.2015г.

25. Красимир Василев Кръстев

25/21.10.2015г.

26. Нели Георгиева Иванова

26/21.10.2015г.

27. Цветилена Васкова Петкова

27/21.10.2015г.

28. Северина Валентинова Вутова

28/21.10.2015г.

29. Георги Петков Гетановски

29/21.10.2015г.

30. Георги Михайлов Стаменов

30/21.10.2015г.

31. Антоанета Иванова Иванова

31/21.10.2015г.

32. Дило Василев Петков

32/21.10.2015г.

33. Дончо Диков Миков

33/21.10.2015г.

34. Василка Петрова Караджова-Георгиева

34/21.10.2015г.

35. Асен Петров Стефанов

35/21.10.2015г.

36. Галя Петрова Методиева

36/21.10.2015г.

37. Тодор Маринов Тодоров

37/21.10.2015г.

38. Васил Маринов Пенков

38/21.10.2015г.

39. Благовеста Стефанова Декова

39/21.10.2015г.

40. Деко Иванов Стилянов

40/21.10.2015г.

41. Цветоплама Георгиева Езекиева

41/21.10.2015г.

42. Цонка Миткова Гешовска

42/21.10.2015г.

43. Мария Николова Станева

43/21.10.2015г.

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

1.      Христина Иванова Петкова

1/22.10.2215г.

2.      Петко Даков Радулов

2/22.10.2215г.

3.      Мая Трифонова Трифонова

3/22.10.2215г.

4.      Веронока Данаилова Тошева

4/22.10.2215г.

5.      Иванка Николова Стоянова

5/22.10.2215г.

6.      Рени Василева Багдатова

6/22.10.2215г.

7.      Аделина Василева Първанова

7/22.10.2215г.

8.      Цветан Виденов Георгиев

8/22.10.2215г.

9.      Мирослав Цветанов Георгиев

9/22.10.2215г.

10.  Малина Петрова Петкова

10/22.10.2215г.

11.  Диана Пеева Атанасова

11/22.10.2215г.

12.  Верка Иванова Енчева

12/22.10.2215г.

13.  Снежана Георгиева Стаменова

13/22.10.2215г.

14.  Славянка Велчева Вълчанова

14/22.10.2215г.

15.  Радослав Николов Недялков

15/22.10.2215г.

16.  Иван Йорданов Стоянов

16/22.10.2215г.

17.  Илиян Иванчев Иванов

17/22.10.2215г.

18.  Драган Драганов Багдатов

18/22.10.2215г.

19.  Йордан Драганов Багдатов

19/22.10.2215г.

20.  Пламен Иванов Цветков

20/22.10.2215г.

21.  Иванка Тодорова Стоева

21/22.10.2215г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2015

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ.

ОИК Ботевград уведомява всички заинтерсовани, че  застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Към заявлението се прилага списък, подписан от лицата по изречение първо или второ, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници. Регистрацията на застъпниците се извършва от ОИК при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс.

Чл. 117 (4) Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

05.10.2015

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПЛАТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ.

ОИК Ботевград уведомява всички заинтерсовани, че  при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен (съгласно чл. 179 от Изборния кодекс).

20.09.2015

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ.

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ.

 

ОИК Ботевград уведомява, всички заинтересовани, че ако някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред (съгласно чл. 417, ал. 5 от Изборния кодекс).

 

20.09.2015

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ.

 

Общинска избирателна комисия Ботевград, уведомява заинтересованите, че крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015 г., 18:00 ч., съгласно чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч. на адреса на комисията- гр. Ботевград, пл.„Освобождение” № 13, зала 15, а на 22 септември 2015 г. от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Съгласно указания на Централната избирателна комисия в ОИК следва да се представят и копия от личните карти на кандидатите.

 

20.09.2015

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

 ОИК Ботевград уведомява всички заинтересовани, че предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден – 25.09.2015 г. (съгласно чл. 175 от Изборния кодекс).

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 233 / 25.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощията на Борис Богданов Борисов - общински съветник от квотата на МК Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП) и на негово място ОИК Ботевград обявява следващия в кандидатската листа на МК ГДБОП Борислав Иванов Витков ЕГН **********.

 • № 230 / 09.11.2015

  относно: Определяне адрес за кореспонденция за след седмия ден на обявяване резултатите от изборите за следващите общи избори

 • № 229 / 09.11.2015

  относно: Определяне комисия за отваряне на касата

всички решения