Общинска избирателна комисия Ботевград


РЕШЕНИЕ
№ 225
Ботевград, 03.11.2015

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на Тихомир Василев Николов-общински съветник от квотата на МК”ОБЕДИНЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА(ОББО)”

Общинска избирателна комисия Ботевград

 

Решение № 225

03.11.2015 г.

            На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.34 и чл.458, ал.1 от ИК и постъпило заявление вх.№116/03.11.2015г. от Тихомир Василев Николов-общински съветник от квотата на МК”ОБЕДИНЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА(ОББО)” за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник, ОИК Ботевград

РЕШИ:

 

Прекратява пълномощията на Тихомир Василев Николов-общински съветник от квотата на МК”ОБЕДИНЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА(ОББО)” като общински съветник и на негово място  ОИК Ботевград обявява следващия в кандидатската листа на МК ОББО Николай Славчов Велков ЕГН .

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Васков Николов                                      ЗА

СЕКРЕТАР:

Цветанка Данова Банкова                                      ЗА

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Петкова Симеонова-Димитрова               ЗА

 

Красимир Коцев Йотов                                          ЗА

 

Анета Кръстева Иванова                                        ЗА

 

Гълъбинка Цветанова Димитрова                         ЗА

 

Ева Петрова Нишева-Патева                                  ЗА

 

Зоя Николова Багелейска                                        ЗА

 

Георги Дачов Николов                                            ЗА

 

 

 

 

 

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Подпис: /                 /

Николай Васков Николов

 

 

 

СЕКРЕТАР:              Подпис: /                 /

Цветанка Данова Банкова

Зам. председател: Николай Васков Николов

Секретар: Цветанка Данова Банкова

* Публикувано на 03.11.2015 в 19:33 часа

Календар

Решения

  • № 233 / 25.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на Борис Богданов Борисов - общински съветник от квотата на МК Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП) и на негово място ОИК Ботевград обявява следващия в кандидатската листа на МК ГДБОП Борислав Иванов Витков ЕГН **********.

  • № 230 / 09.11.2015

    относно: Определяне адрес за кореспонденция за след седмия ден на обявяване резултатите от изборите за следващите общи избори

  • № 229 / 09.11.2015

    относно: Определяне комисия за отваряне на касата

всички решения