Заседания

Заседание от дата 11.09.2019 от 14:00 часа.

Решения

№ 013 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година.

№ 012 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет Тодорка Цветкова Петрова за кмет на кметство с.Литаково

№ 011 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Мая Стефанова Пенчева за кмет на кметство с.Трудовец

№ 010 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за независим кандидат за кмет на с. Врачеш-Силвия Николаева Христова

№ 009 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на независим кандидат Маргарита Димчева Георгиева за кмет на кметство с. Новачене

№ 008 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

№ 007 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Използване заснемащи и записващи средства в залата на ОИК-Ботевград

№ 006 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне срокове за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК

№ 005 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Заместване на председателя и секретаря на ОИК при тяхно отсъствие.

№ 004 / 11.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване технически сътрудници и експерт за подпомагане дейността на ОИК-Ботевград

Календар

Решения

  • № 234 / 04.06.2020

    относно: Отпадане на общински съветник от листата на избраните за общински съветници от квотата на ПП „МИР“.

  • № 233 / 24.01.2020

    относно: Определяне на членове на ОИК-Ботевград, които заедно имат право на достъп до книжата на комисията до приключване на мандата и 2019-2023 г.

  • № 232 / 27.12.2019

    относно: Постъпило Писмо от КПКОНПИ, вх.№144/23.12.2019 по описа на ОИК Ботевград, с указания за предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Александров Гавалюгов, Кмет на община Ботевград.

всички решения