27.06.2023

Съобщение

На 28.06.2023 г. от 10.30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

10.01.2022

Съобщение

На 10.01.2022 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

02.06.2020

Съобщение

На 04.06.2020 г. от 10.30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

24.01.2020

Съобщение

На 24.01.2020 г. от 11.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

23.12.2019

Съобщение за насрочено заседание на ОИК Ботевград

На 27.12.2019 г. от 9.30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

03.11.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 08.11.2019г. от 10:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

31.10.2019

Съобщение

Предпечатни образци на бюлетини за гласуване на втори тур на изборите за кметовете на кметстсва: с. Врачеш, с. Литаково, с. Трудовец, с. Скравена и с. Новачене на 03.11.2019г.

 

Бюлетини - втори тур - образци

28.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 29.10.2019г. от 10:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

26.10.2019

Обявени за недействителни удостоверения

С решение 182 от 26.10.2019г. ОИК Ботевград - ОБЯВЯВА за НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ издадените удостоверения за застъпници на МК „ДИБО“ за лицата ГАЛИНА МИХОВА ДОКОВА, САШКО БАЛИНОВ ГЕНОВ, ЙОНИНА АНГЕЛОВА и ИВЕТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА .

26.10.2019

Съобщение

Относно: График за получаване на изборните книжа от СИК

Одобреният график за получаване на изборни книжа и материали от членовете на СИК в община Ботевград е тук:

График СИК

23.10.2019

Съобщение

Относно: Гласуване на избиратели с увредено зрение, или със затруднения в придвижването

 

ОИК Ботевград уведомява заинтересованите граждани, че със Заповед №ОА-745/01.10.2019 год. на кмета на община Ботевград и Решение №132/07.10.2019 год. на ОИК Ботевград, избирателна секция №230700010 на територията на гр. Ботевград, с местонахождение НЧ “Христо Ботев 1884“- централен вход е определена за ,гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение при придвижването в  изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Избиратели с увредено зрение или затруднение при придвижването, желаещи да бъдат транспортирани до посочената, или до друга избрана от тях секция могат да направят заявка за транспортиране на телефони: 0723/69154; 0723/69144 и 0723/69150.

Заявки за транспортиране ще се приемат, както следва:

- на 25.10.2019 год. от 8.30 до 17.30 часа;

- на 26.10.2019 год. от 14.00 до 19.00 часа;

- на 27.10.2019 год. (деня на изборите) от 7.00 до 18.00 часа.

22.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 25.10.2019г. от 09:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

21.10.2019

Съобщение за работно време на ОИК

Считано от 21.10.2019 година /понеделник/ до приключване на изборите за кмет и общински съветници на 27.10.2019 година, Общинската избирателна комисия ще работи от 09.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване.

16.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 17.10.2019г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

15.10.2019

Съобщение за регистрация на застъпници

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници в ОИК Ботевград, като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица.

Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа.

 

Таблица за застъпници

15.10.2019

Съобщение за регистрация на представители

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

 

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

Таблица за представители

11.10.2019

Указания за СИК при обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019

Указания за обработване и защита на лични данни от членовете на СИК Ботевград във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019.

 

Изтегли тук.

08.10.2019

ЗАБРАНА

ОИК-БОТЕВГРАД обръща внимание,че на основание чл.183,ал.5 от ИК е забранено унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

07.10.2019

Съобщение за образец на бюлетини

 

Предпечатни образци на бюлетини за гласуване на изборите за общински съветници и кметове в общ. Ботевград на 27.10.2019г.

 

Бюлетини - Образец

07.10.2019

Обучение на членовете на СИК

На 17.10.2019 г. (четвъртък) от 17.00 ч. ще се проведе обучение на членовете на СИК в НЧ "Христо Ботев - 1884" - Голям салон. 

07.10.2019

Съобщение за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

На основвание чл. 36, ал. 1 и 2 от ИК не по-късно от 14 дни преди изборите трябва да се подаде заявление за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

 

Краен срок: 12.10.2019г. 

07.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 14.10.2019г. от 13:30 часа / понеделник / ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Ботевград.

30.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 07.10.2019г. от 09:00 часа / понеделник / ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Ботевград.

25.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 30.09.2019г. от 09:00 часа / понеделник / ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Ботевград.

24.09.2019

До участници в изборите на 27.10.2019г. – политически партии, коалиции и инициативни комитети.

Относно: осигуряване на публичност и прозрачност на финансирането на пред изборната кампания.

Брошурата е публикувана на интернет страницата на Сметната палата и можете да я видите тук.

24.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК Ботевград

На 25.09.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Ботевград.

17.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград

На 24.09.2019г./вторник/  от 09.00 часа  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград .

17.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград

На 20.09.2019г./петък/  от 17.00 часа  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград .

12.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

11.09.2019

Съобщение за определяне срокове за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК

 1. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в избори на общински съветници и кметове на 27.10.2019 година е до 17.00 часа на 16.09.2019 година.

Документи се приемат всеки календарен ден  между  8.30 - 12.30 часа  и  13.30 - 17.30 часа .

11.09.2019

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа в Excel формат

Относно регистрацията на кандидатски листи за общински съветници.

 

Съгласно т.18 т.1 от решение № 943-МИ от 02.09.2019 г.на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК Ботевград на хартиен и технически носител в ексел формат.

 

Свали от тук.

11.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград

На 17.09.2019г./вторник/  от 09.00 часа  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград .

11.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград

На 15.09.2019г./неделя/  от 17.00 часа  ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Ботевград .

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 237 / 28.06.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „МИР“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на – ПП „МИР“.

 • № 236 / 10.01.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „МИР“

 • № 235 / 14.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения