Общинска избирателна комисия Ботевград


РЕШЕНИЕ
№ 220
Ботевград, 02.11.2015

ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ ИЗБОР ЗА КМЕТ на кметство СКРАВЕНА, община Ботевград, област Софийска на втори тур,

Приложение № 86-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ №220

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Ботевград,

област Софийска

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКРАВЕНА

 

Днес, 02.11.2015 г. в12:00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство СКРАВЕНА, община Ботевград, област Софийска на  втори тур,

            МЕТОДИ ИЛИЕВ ДРАГАНОВ ЕГН ,  издигнат от МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА (ОББО)”,

получил  596(петстотин деветдесет и шест) действителни гласове.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Васков Николов

СЕКРЕТАР: Цветанка Данова Банкова

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Петкова Симеонова-Димитрова

Красимир Йотов Коцев

Анета Кръстева Иванова

Гълъбинка Цветанова Димитрова

Ева Петрова Нишева-Патева

Зоя Николова Багелейска

Георги Дачов Николов

Георги Василев Убенов

 

 

 

Зам. председател: Николай Васков Николов

Секретар: Цветанка Данова Банкова

* Публикувано на 03.11.2015 в 19:24 часа

Календар

Решения

  • № 233 / 25.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на Борис Богданов Борисов - общински съветник от квотата на МК Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП) и на негово място ОИК Ботевград обявява следващия в кандидатската листа на МК ГДБОП Борислав Иванов Витков ЕГН **********.

  • № 230 / 09.11.2015

    относно: Определяне адрес за кореспонденция за след седмия ден на обявяване резултатите от изборите за следващите общи избори

  • № 229 / 09.11.2015

    относно: Определяне комисия за отваряне на касата

всички решения